هفته چهاردهم

هفته چهاردهم

نقش جفت در هفته چهاردهم بارداری


جفت در این دوران تمام مواد مغذی مورد نیاز برای رشد و تکامل جنین را فراهم می کند. شبکه غنی از رگ های خونی موجود در جفت…

هفته چهاردهم

رشد جنین در هفته چهاردهم بارداری


نوزاد از رحم شما تغذیه می کند تا رشد و تکاملی سریع داشته باشد. اگرچه ممکن است شما تغییرات هورمونی شدیدی را در بدنتان تجربه کنید، اما…

هفته چهاردهم

هفته چهاردهم بارداری


در هفته چهاردهم بارداری سعی می کنید شلوار مورد علاقه خود را بپوشید. اما در کمال تعجب می بینید که دکمه های آن بسته نمی شود. علت،…