هفته پانزدهم

هفته پانزدهم

هفته پانزدهم بارداری(قسمت دوم)


آزمایشات و غربالگری ها در سه ماهه دوم بارداری ممکن است برای اولین بار در طول سه ماهه دوم بارداری تان پزشک جهت بررسی اختلالات جنینی درخواست…

هفته پانزدهم

هفته پانزدهم بارداری


در هفته پانزدهم بارداری رحم مادر به سمت دیافراگم گسترش پیدا می کند و باعث میشود که ریه ها فضای کافی برای باز شدن نداشته باشند. این…