هفته هفتم

هفته هفتم

توصیه هایی برای هفته هفتم بارداری!


سوزش معده در دوران بارداری اگر چه سوزش معده و گرفتگی شکم در دوران بارداری بسیار رایج است اما اولین چیزی که باید در مورد سوزش سر…

هفته هفتم

هفته هفتم بارداری


از هفته هفتم بارداری به بعد ممکن است بهترین زمان برای رفتن به سونوگرافی و اعلام به همه در مورد خبرهای خوب باشد. اما برخی از زوج…