هفته هشتم

هفته هشتم

اندازه جنین در هفته هشتم بارداری


در هفته هشتم بارداری کودک شما بیش از ۱.۲ اینچ یا ۱.۶ سانتی متر طول دارد و به اندازه لوبیا یا تمشک است. او به طور مداوم…

هفته هشتم

هفته هشتم بارداری و مادران


همان طور که هفته هشتم بارداری خود را سپری می کنید، در رحم هورمون هایی هستند که احساس بویایی شما را افزایش داده، حساسیت سینه هایتان را…