هفته هجدهم

هفته هجدهم

اندازه جنین در هفته هجدهم بارداری


طول جنین در هفته هجدهم بارداری حدود ۱۲٫۵ تا ۱۴ سانتیمتر می باشد. همچنین به طور تقریبی تا پایان هفته هجدهم بارداری ۱۵۰ گرم نیز وزن دارد….

هفته هجدهم

هفته هجدهم بارداری چگونه است؟


با پشت سر گذاشتن هفته هفدهم بارداری و ورود به هفته هجدهم بارداری ، یک قدم دیگر به یک اتفاق باشکوه نزدیکتر شده اید. کودک دلبند شما…