هفته نهم

هفته نهم

رشد جنین در هفته نهم بارداری


در هفته نهم بارداری نوزاد شما از دوره نارسی خارج و به دوره جنینی وارد میشود. طول نوزاد ۱ اینچ حدود ۴ سانتی متر است و حدوداً…

هفته نهم

هفته نهم بارداری


در طول هفته نهم بارداری ، تغییرات شما و کودکتان خیلی سریع است. اگر تا به حال به پزشک مراجعه نکرده اید، هفته نهم بارداری زمانی است…