هفته سی ام

بارداری

هفته سی ام بارداری(قسمت دوم)


پره اکلامپسی بارداری چیست؟ هفت تا ده درصد از خانم هایی که برای بار اول حامله می شوند، در اواخر سه ماهه سوم بارداری خود دچار پره…

هفته سی ام

هفته سی ام بارداری


با ورود به هفته سی ام بارداری ، بخش زیادی از این مسیر پر فراز و نشیب را پشت سر گذاشته اید و اکنون راه زیادی تا…