هفته سیزدهم

هفته سیزدهم

علل سقط جنین در سه ماهه دوم بارداری


سقط جنین در سه ماهه دوم بارداری اتفاقی نادر و غیر منتظره است. در صورت وقوع سقط جنین، مادر به مراقبت های ویژه نیاز خواهد داشت و…

هفته سیزدهم

هفته سیزدهم بارداری چگونه می باشد؟


با آغاز هفته سیزدهم بارداری می توانید خوشحال باشید؛ چرا که از این هفته شما وارد سه ماهه دوم بارداری می شوید! سه ماهه اول بارداری از…