هفته دوم

هفته دوم

هفته دوم بارداری


شما ممکن است در هفته دوم بارداری ، احساس بارداری نکنید اما بدن شما شروع به تولید هورمون بارداری کرده است و کودک شما سریعتر از هر…