هفته دوازدهم

هفته دوازدهم

هفته دوازدهم بارداری(ماه سوم)


نمونه گیری از پرزهای جفتی جنین در چه مواقعی مهم است: • اگر سن زن باردار بالای ۳۵ سال باشد. • در صورت وجود اختلالات کروموزومی یا…

هفته دوازدهم

هفته دوازدهم بارداری چگونه است؟


شما با وارد شدن به هفته دوازدهم بارداری به دوران مهم بارداری نزدیک می شوید؛ این هفته پایان سه ماهه اول بارداری شما خواهد بود. از هفته…