هفته بیست و چهارم

هفته بیست و چهارم

هفته بیست و چهارم بارداری


تغییرات روانشناختی و احساسی مادر در هفته بیست و چهارم بارداری با ورود شما به هفته بیست و چهارم بارداری و در واقع اواخر ماه ششم بارداری،…

هفته بیست و چهارم

هفته بیست و چهارم بارداری


حال که به هفته بیست و چهارم بارداری خود قدم گذاشته اید، لبخند فراموش نشود! شما به اندازه کافی دلیل برای لبخند زدن دارید. بیایید با هم…