هفته بیست و هفتم

هفته بیست و هفتم

تغییرات بدن مادر در هفته بیست و هفتم بارداری


در هفته بیست و هفتم بارداری نیز احتباس آب در بدن شما را آزار خواهد داد. شما همچنین ممکن است علائم زیر را در این هفته مشاهده…

هفته بیست و هفتم

هفته بیست و هفتم بارداری!


هفته بیست و هفتم بارداری هم فرا رسید و تغییرات بدن شما و جنین داخل شکمتان به سرعت در حال پیش روی است. یکی از تغییرات شگفت…