هفته بیست و هشتم

هفته بیست و هشتم

درباره ی هفته بیست و هشتم بارداری!


افزایش سوزش معده مادر در هفته بیست و هشتم بارداری در طول سه ماهه سوم حاملگی سوء هاضمه ممکن است شدید تر شود. بعضی از خانم ها…

هفته بیست و هشتم

هفته بیست و هشتم بارداری


ورود شما را به هفته بیست و هشتم بارداری که آخرین هفته از ماه هفتم بارداریتان است، تبریک می گوییم. این هفته شاهد تغییرات فراوانی در بدن…