هفته بیست و ششم

هفته بیست و ششم

علائم هفته بیست و ششم بارداری در یک نگاه


در اینجا فهرستی از نشانه های هفته ۲۶ بارداری آورده شده است: تورم اندام ها بی خوابی درد سیاتیک یبوست خستگی افزایش دردهای براکستون هیکس تکرر ادرار…

هفته بیست و ششم

هفته بیست و ششم بارداری


هفته بیست و ششم بارداری نیز فرا رسید و شما یک قدم دیگر به پایان بارداری نزدیکتر شدید. چیزی نمانده تا دردها و ناراحتی های خود را…