هفته بیستم

هفته بیستم

هفته بیستم بارداری(بخش سوم)


تکامل ریه های جنین در هفته بیستم بارداری ریه های جنین به مرحله ای از تکامل رسیدهاند که به جنین اجازه می دهند که به خوبی تنفس…

هفته بیستم

هفته بیستم(بخش دوم)


افزایش حجم خون بدن مادر در دوران بارداری و خصوصاً از هفته بیستم بارداری ، حجم خون بدن مادر افزایش چشمگیری پیدا میکند. این ویژگی در طول…

هفته بیستم

هفته بیستم بارداری


رسیدن شما را به هفته بیستم بارداری و پایان ماه پنجم بارداری تبریک می گوییم! شما نیمی از بارداری خود را پشت سر گذاشته اید و تنها…