هفته ششم

هفته ششم

توصیه هایی برای هفته ششم بارداری!


حالت تهوع و بیماری صبحگاهی شایع ترین علامت هفته ششم بارداری هنگامی که شما در هفته ششم بارداری هستید، احتمالاً بیماری صبحگاهی شناخته شده ترین و یکی…

هفته ششم

هفته ششم بارداری چگونه است؟


زمانی که به هفته ششم بارداری خود وارد می شوید، در واقع به نقطه عطف نیمه راه از سه ماهه اول بارداری رسیده اید و ۵ هفته…