ماه دوم

هفته ششم

توصیه هایی برای هفته ششم بارداری!


حالت تهوع و بیماری صبحگاهی شایع ترین علامت هفته ششم بارداری هنگامی که شما در هفته ششم بارداری هستید، احتمالاً بیماری صبحگاهی شناخته شده ترین و یکی…

هفته ششم

هفته ششم بارداری چگونه است؟


زمانی که به هفته ششم بارداری خود وارد می شوید، در واقع به نقطه عطف نیمه راه از سه ماهه اول بارداری رسیده اید و ۵ هفته…

هفته پنچم

رشد جنین در هفته پنجم بارداری


کودک که در حال حاضر جنین نامیده می شود، در رحم گرم و محافظ شما رشد می کند. اگر چه کودک با سرعت رشد می کند، اما…

هفته پنچم

هفته پنجم بارداری


دانستن اینکه شما و همسرتان به زودی پدر و مادر می شوید، می تواند برای شما شادی آور و در عین حال ترسناک و غیر قابل توضیح…